032/64 57 46, 0888/77 65 44

Счетоводно-консултантска кантора "Евро-про.ком" ООД, Пловдив

Ние ще ви предложим:

  • Пълно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване на физически и юридически лица;
  • Счетоводни консултации и еднократни услуги
  • Всички административни услуги по регистрация, вписване, прехвърляне, преобразуване и представителство на фирми

Консултантски услуги, управление и изпълнение на европейски проекти:

  • информация за финансиране по програми за земеделието : директни плащания, програма за развитие на селските райони, Програма за рибарство и аквакултури и други селскостопански пазарни механизми.
  • информация за финансиране на малкия и среден бизнес;
  • информация за финансиране по схеми за насърчаване на заетостта;

Счетоводител Мира Михайлова - икономист, с магистърска степен "Корпоративни финанси", с над 20 годишен професионален опит в професията и в отношенията с държавните институции, с опит при управление и изпълнение на проекти за финансиране по оперативни програми на Европейския фонд.

Нашият екип ще ви предложи индивидуално отношение и качествено обслужване.

© evro-pro.com | Всички права запазени!