032/64 57 46, 0888/77 65 44

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Пловдив

Фирмена регистрация и прекратяването й;

Прехвърляне и преобразуване на фирма;

Регистрация и деклариране на фирмени данни в Комисия за защита на личните данни, Инспекция по труда;

Вписване на обстоятелства и други услуги, свързани с Търговския регистър;

Представляване на фирмата във връзка с регистрации и лицензиране в държавните институции.
© evro-pro.com | Всички права запазени!