032/64 57 46, 0888/77 65 44

СЧЕТОВОДСТВО И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ Пловдив

Пълно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване на физически и юридически лица:

  • ДДС регистрации, изготвяне и подаване на месечните справки-декларации по ЗДДС. ИНТРАСТАТ и VIES декларации.
  • Изготвяне на трудови и граждански договори. Декларирането им. ТРЗ. Изготвяне на необходимите месечни ведомости, декларации и документи за НАП, НОИ и т.н.
  • текущо следене на финансовия резултат, вземания и задължения, амортизационни отчисления, изготвяне на разчети и прогнози.

Счетоводни консултации и еднократни услуги:

  • Годишно счетоводно и данъчно приключване.
  • Изготвяне и подаване на ГФО, Годишна данъчна декларация в НАП,Отчети в статистика,публикуване на ГФО в Агенция по вписване

Счетоводно обслужване на дентална и медицинска практика

© evro-pro.com | Всички права запазени!