032/64 57 46, 0888/77 65 44

Счетоводство на дентална практика Пловдив

Регистриране, администрация и счетоводство на Амбулатория за индивидуална или групова дентална или медицинска практика.

Регистриране на дентална практика: 

  • Регистрация съгласно Закона за лечебните заведения на територията на съответната РЗОК с предмет на дейност/дейности, за които желае да сключи договор - попълване на заявление в съответния регионален център по здравеопазване и подготовка на всички необходими към заявлението документи
  • Консултация при избора на форма за упражняване на дейността и регистрирането й
  • Регистриране в съсловната организация на лекарите/БЗС.

Администрация на дентална практика: 

  • Информиране относно актуалните изисквания на НЗОК за сключване и изпълнение на договор
  • Консултация при избор и работа със софтуер за изготвяне на ежемесечните отчети за НЗОК, предавани по електронен път,справки, направления, фактури и други.

Счетоводство на дентална практика: 

  • Пълно счетоводно обслужване и ТРЗ на индивидуална или групова практика
    (физически лица, осъществяващи свободна професия; регистрирани Еднолични Tърговци или като регистрирани Юридически лица по смисъла на Търговския закон).
© evro-pro.com | Всички права запазени!